Terasaki Electric Co. yra Japonijos kompanija, kurios pagrindinė veikla yra jūrinių ir pramoninių sistemų gamyba, tiekimas. Kompanija dirba dviejuose verslo segmentuose - sistemų ir įrangos.
Sistemų segmentas gamina ir tiekia jūrines ir pramonines sistemas. Jūrinės sistemos apima laivo galios paskirstymo sistemas, monitoringo ir valdymo sistemas, grupinio paleidimo ir aukštos įtampos paskirstymo skydus. Pramoninės sistemos apima galios paskirstymo, kogeneracines sistemas, elektroninę ir medicinos įrangą.

Įrangos segmentas atsakingas už žemos įtampos paskirstymo įrenginių gamybą ir tiekimą…, tame tarpe –  galios pramoninių automatinių jungiklių, korpusinių  automatinių jungiklių, srovės nuotėkio automatinių jungiklių.

Saugumas, patikimumas ir apsauga – trys pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujantis yra kuriami ir gaminami Terasaki kompanijos produktai. Terasaki kompanijos specialistai kurdami ir konstruodami įrenginius, taiko inovatyvų požiūrį ir kelia tikslą… ne tik pasiekti esamus standartų reikalavimus, bet ir juos viršyti.

Terasaki World